Πληροφορίες Αποστολής

Εφόσον υπάρξει ολοκληρωμένη παραγγελία, γίνεται συνεννόηση με τον πελάτη σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο αποστολής της.